Room

ขนาดห้องมีความกว้าง 18 ตารางเมตร
พร้อมระเบียงในตัว

สภาพห้องพักจริงชั้น 1 กับ ชั้น 3

สภาพห้องพักจริงชั้น 2 กับ ชั้น 5

สภาพห้องพักจริงชั้น 4

© 2015 cmresidence101.com All Rights Reserved.